จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycoma lingifolia Jack.
ชื่อวงศ์             :  SIMAROUBACEAE
ชื่ออื่น               :  กรุงบาดาล, คะนาง, ชะนาง, ตรึงบาดาล, แฮพันชั้น, เพียก, หยิกบ่อถอง, หยิกไม่ถึง,  
                           เอียนด่อน, ปลาไหลเผือก, ตุงสอ
รูปลักษณะ         : ไหลเผือก เป็นไม้ยืนต้น สูง 4-6 เมตร ลำต้นตรง ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน
                           ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง
                           ใบย่อยรูปไข่แกมวงรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. สีเขียวเข้ม
                           ยอดและใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก
                           กลีบดอกสีม่วงแดง ผลเป็นผลสด รูปยาวรี
สรรพคุณของต้นไหลเผือก :
      - เปลือกลำต้น  : นำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้ไข้พิษ แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้เหือดหัด แก้ไข้กาฬนกนางแอ่น
        แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้ทรพิษ และแก้เบาพิการ เป็นต้น
      - ราก : ใช้รากที่แห้งประมาณ 8-15 กรัม นำมาต้มเอาน้ำดื่มทุกเช้าและเย็น เป็นยาแก้ไข้
        ถ่ายพิษทุกชนิด แก้วัณโรค ขับเหงื่อ ขับพยาธิ แก้ไข้มาลาเรีย แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้เจ็บคอ
        แก้กาฬโรครักษาความดันเลือดสูง รักษาโรคอัมพาต ขับถ่ายน้ำเหลือง แก้ท้องผูก เป็นต้น
        และยังพบว่ามีสารที่ออกฤทธิ์ที่มีรสขม ได้แก่ Eurycomalactone, Eurycomanol
        และ Eurycomanone สารทั้งสามชนิดนี้ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย
 
ที่มาของข้อมูล : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=7851
                        (ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน)
                        http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_09_8.html
                        (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)
                        http://www.samunpri.com/modules.php?name=Herbs&file=por&func=por5
                        (สมุนไพรดอทคอม)
 

 
 
 
 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
บริษัท เกียรติ์พสุธาร จำกัด
19/85  หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
Call-Center : 084-467-7810  โทร./แฟกซ์ : 02-524-0090
E-mail : ceo424d@hotmail.com