เนื่องจากเว็บไซต์ Kingopop1.com
ได้ทำการย้ายข้อมูลไปที่เว็บไซต์ Marketingoemoffice.com
กรุณารอซักครู่ ระบบจะทำการ Redirect เว็บไซต์ทันที
หรือสามารถ
>>คลิกได้ที่นี่ทันที<<

 
สรรพคุณของต้นปลาไหลเผือก , Eurycoma lingifolia Jack , กรุงบาดาล, คะนาง, ชะนาง, ตรึงบาดาล, แฮพันชั้น, เพียก, หยิกบ่อถอง, หยิกไม่ถึง,
เอียนด่อน, ปลาไหลเผือก, ตุงสอ , ยาแก้ไข้พิษ , แก้ไข้จับสั่น , แก้ไข้เหือดหัด , แก้ไข้กาฬนกนางแอ่น ,
แก้ไข้สันนิบาต , แก้ไข้ทรพิษ , แก้เบาพิการ , ยาแก้ไข้ , ถ่ายพิษทุกชนิด , แก้วัณโรค , ขับเหงื่อ , ขับพยาธิ , แก้ไข้มาลาเรีย ,
แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ , แก้เจ็บคอ , แก้กาฬโรครักษาความดันเลือดสูง , รักษาโรคอัมพาต , ขับถ่ายน้ำเหลือง , แก้ท้องผูก ,
Eurycomalactone, Eurycomanol , Eurycomanone , มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย